2014(e)ko azaroaren 13(a), osteguna

Ikasketa gurpilak: talde lana

Klase magistralean "Aprendizaje estratégico y tecnologías de la información y la comunicación: una revisión crítica" testua azaldu beharko dugu taldean. Horretarako, lehenengo bakoitzak oharrak idatzi ditu testua irakurri duen heinean. Gero, denon artean hitz gakoak atera ditugu eta laburpena egin dugu. Azkenik, "powtoon" baliabide teknologikoa erabili dugu aurkezpena egiteko.

Aprendizaje estratégico y teconologías de la información y la comunicación: una revisión crítica

Universidad de Salamanca


Hitz gakoak: 
Ikaskuntza-estrategiak, hezkuntza, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKTak), teknologien erabilera hezigarriak, informazio-gaitasuna, ikerketak, aldaketak, eraginak

Laburpena:
Artikulu honetan ikaskuntza-estrategien definizioaren eskema bat aurkezten da, ikaskuntzaren teknologien kontribuzio berrietan oinarrituta. Definizio berri honek dioenez, posibilitate teknologikoak posible egin dezake ikasle batek edo ikasle talde batek ikaskuntza estrategikoak garatzeko modu berriak erabiltzea. Hau programa informatikoen, erreminta teknologikoen edota ingurune hezigarrien bidez lortu daiteke. Testu honetan berrikusten da nola aldatzen diren ikaskuntza-estrategien ezaugarri desberdinak IKTak hezkuntzan sartzearen ondorioz. Azkenik, artikuluak erronka kontzeptual berriak eta ikerketaren etorkizuneko garapenak azpimarratzen ditu.


Horiek horrela, atal honen helburu nagusia ikaskuntza-estrategien definizio kontzeptual berria proposatzea dela esan dezakegu, IKTek hezkuntza arloan izan duten inpaktua kontuan hartuta.

IKT” eta “hezkuntza estrategia” hitzen esanahia urteetan zehar aldatu da. IKTak klasean txertatu zirenetik, lotura handia duten bi kontzeptu dira. Izan ere, IKTen erabilera egokiak ikaskuntza prozesu eraginkorra lortzea ahalbidetu dezake. Horretarako, ezinbestekoa da IKT-ak kritikotasunez erabiltzea. Hau da, hezkuntza egoera ezberdinetan ondo erabiltzen jakitea.

Testuinguru honetan, IKTen erabilera hezigarrien eta ikaskuntza-estrategien sorkuntzen arteko erlazioak aztertzen dira. Horretarako, estrategia horien aspektu batzuk nabarmentzen dira, hala nola, hezkuntza-egoera berriak, konpetentzien curriculuma, ikaskuntza kolaboratzailea eta ikaskuntzaren autoerregulazio eta koerregulazioa, betiere argibide gogoetatsuak, feedbackak edota metatutor batekin egindako interakzioak erabiliz.

Gaur egun, teknologia hauek abantaila asko dituzte, kasurako, tradiziozko ariketak beste era batean egiteko aukera ematen dute, problema errealak burutzea ahalbidetzen dute, ikasleen ikasketen autoerregulazio eta koerregulazio prozesuak eraldatzen dituzte, taldekideen arteko hezkuntza-harreman prozesuari buruzko informazio guztia eskuragarri jartzen dute, ikasleek informazioa bilatzeko baliabide eta modu eraginkorrak eskaintzen ditu, gizakion funtzionamendu mentalarengan eta norberaren ikasketa-prozesu kognitiboan laguntzen dute eta ikasleen ikasketa-prozesuak ebaluatzeko sistemak aldatzen dituzte. Azkenean, irakasleriak ikasleriaren aurrerapenei eta beharrezinei buruzko informazioa jaso dezakete eta, era berean, euren esku-hartzea ikasle bakoitzaren egoerara egokitu.

IKT-ak behin eta berriz aldatzen direla aintzat hartuz, etorkizunean nola bideratuko diren jakitea oso zaila dela esan genezake. Hala ere, ikaskuntza-estrategiei zein IKT-ei buruzko ikerketa ugari daude, zeintzuk bost taldetan bereizten diren. Esan beharra dago ikerketekin loturiko erronka berriak agertzen direla, hurrengo ardatz nagusien inguruan oinarritzen direnak: edukien pertsonalizazioa, ikaskuntza eta irakaskuntza prozesuan simulazio eta jokoak eta IKTak eta instrukzio-prozesuen erregulazioa.

Aipatutako ikerketa-lerroak haien artean gurutzatzen eta eragiten dira etengabe. Komunean duten ezaugarria da irakaskuntza eta ikaskuntza “ekologiko” baten alde egiten dutela.


Oharrak:iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina